1*1f5207b7SJohn Levonimport argparse
2*1f5207b7SJohn Levonimport sys
3*1f5207b7SJohn Levon
4*1f5207b7SJohn Levonfrom constants import (
5*1f5207b7SJohn Levon  IMPL_DEP_FILE_STR,
6*1f5207b7SJohn Levon  OUTPUT_FILE_STR,
7*1f5207b7SJohn Levon)
8*1f5207b7SJohn Levonfrom parser import Parser
9*1f5207b7SJohn Levon
10*1f5207b7SJohn Levondef main():
11*1f5207b7SJohn Levon  arg_parser = argparse.ArgumentParser(
12*1f5207b7SJohn Levon    description="Control module for tracking implicit dependencies"
13*1f5207b7SJohn Levon  )
14*1f5207b7SJohn Levon  arg_parser.add_argument(
15*1f5207b7SJohn Levon    "-f", "--file", default=IMPL_DEP_FILE_STR,
16*1f5207b7SJohn Levon    help="path to kernel.implicit_dependencies",
17*1f5207b7SJohn Levon  )
18*1f5207b7SJohn Levon  arg_parser.add_argument(
19*1f5207b7SJohn Levon    "-o", "--output", default=OUTPUT_FILE_STR,
20*1f5207b7SJohn Levon    help="where to output info",
21*1f5207b7SJohn Levon  )
22*1f5207b7SJohn Levon  arg_parser.add_argument(
23*1f5207b7SJohn Levon    "-v", "--verbose", action="store_true",
24*1f5207b7SJohn Levon    help="if verbose, we list what fields are responsible for the dependency"
25*1f5207b7SJohn Levon  )
26*1f5207b7SJohn Levon  arg_parser.add_argument(
27*1f5207b7SJohn Levon    "-p", "--pretty", action="store_true",
28*1f5207b7SJohn Levon    help="print implicit dependencies in pretty format"
29*1f5207b7SJohn Levon  )
30*1f5207b7SJohn Levon  args = arg_parser.parse_args()
31*1f5207b7SJohn Levon
32*1f5207b7SJohn Levon  p = Parser(args.file, output_file_str=args.output, verbose=args.verbose, pretty=args.pretty)
33*1f5207b7SJohn Levon  p.parse()
34*1f5207b7SJohn Levon  p.write()
35*1f5207b7SJohn Levon  p.close()
36*1f5207b7SJohn Levon
37*1f5207b7SJohn Levon
38*1f5207b7SJohn Levonif __name__ == "__main__":
39*1f5207b7SJohn Levon  sys.exit(main())
40