1 #ifndef __57XX_ISCSI_RFC_CONSTANTS_H_
2 #define __57XX_ISCSI_RFC_CONSTANTS_H_
3 
4 /**
5 * This file defines SCSI/iSCSI RFC constants
6 */
7 
8 /* iSCSI request op codes */
9 #define ISCSI_OPCODE_NOP_OUT    (0 | 0x40)
10 #define ISCSI_OPCODE_SCSI_CMD    (1)
11 #define ISCSI_OPCODE_TMF_REQUEST  (2 | 0x40)
12 #define ISCSI_OPCODE_LOGIN_REQUEST (3 | 0x40)
13 #define ISCSI_OPCODE_TEXT_REQUEST  (4 | 0x40)
14 #define ISCSI_OPCODE_DATA_OUT    (5)
15 #define ISCSI_OPCODE_LOGOUT_REQUEST (6 | 0x00)
16 
17 /* iSCSI response/messages op codes */
18 #define ISCSI_OPCODE_NOP_IN       (0x20)
19 #define ISCSI_OPCODE_SCSI_RESPONSE   (0x21)
20 #define ISCSI_OPCODE_TMF_RESPONSE    (0x22)
21 #define ISCSI_OPCODE_LOGIN_RESPONSE   (0x23)
22 #define ISCSI_OPCODE_TEXT_RESPONSE   (0x24)
23 #define ISCSI_OPCODE_DATA_IN      (0x25)
24 #define ISCSI_OPCODE_LOGOUT_RESPONSE  (0x26)
25 #define ISCSI_OPCODE_R2T        (0x31)
26 #define ISCSI_OPCODE_ASYNC_MSG     (0x32)
27 #define ISCSI_OPCODE_REJECT       (0x3f)
28 
29 /* iSCSI stages */
30 #define ISCSI_STAGE_SECURITY_NEGOTIATION      (0)
31 #define ISCSI_STAGE_LOGIN_OPERATIONAL_NEGOTIATION  (1)
32 #define ISCSI_STAGE_FULL_FEATURE_PHASE       (3)
33 
34 /* SCSI command response codes */
35 #define ISCSI_SCSI_CMD_RESPONSE_CMD_COMPLETED  (0x00)
36 #define ISCSI_SCSI_CMD_RESPONSE_TARGET_FAILURE (0x01)
37 
38 /* SCSI command status codes */
39 #define ISCSI_SCSI_CMD_STATUS_GOOD       (0x00)
40 #define ISCSI_SCSI_CMD_STATUS_CHECK_CONDITION  (0x02)
41 #define ISCSI_SCSI_CMD_STATUS_INTERMIDIATE   (0x10)
42 #define ISCSI_SCSI_CMD_STATUS_ACA_ACTIVE		(0x30)
43 
44 /* TMF codes */
45 #define ISCSI_TMF_ABORT_TASK      (1)
46 #define ISCSI_TMF_LOGICAL_UNIT_RESET  (5)
47 #define ISCSI_TMF_FUNCTION_MASK     (0x7F)
48 
49 /* TMF response codes */
50 #define ISCSI_TMF_RESPONSE_FUNCTION_COMPLETE        (0x00)
51 #define ISCSI_TMF_RESPONSE_TASK_DOESNT_EXIST        (0x01)
52 #define ISCSI_TMF_RESPONSE_LUN_DOESNT_EXIST         (0x02)
53 #define ISCSI_TMF_RESPONSE_TASK_STILL_ALLEGIANT	      (0x03)
54 #define ISCSI_TMF_RESPONSE_FUNCTION_NOT_SUPPORTED      (0x05)
55 #define ISCSI_TMF_RESPONSE_FUNCTION_AUTHORIZATION_FAILED  (0x06)
56 #define ISCSI_TMF_RESPONSE_FUNCTION_REJECTED        (0xff)
57 
58 /* Logout reason codes */
59 #define ISCSI_LOGOUT_REASON_CLOSE_CONNECTION  (1)
60 
61 /* Logout response codes */
62 #define ISCSI_LOGOUT_RESPONSE_CONNECTION_CLOSED (0)
63 #define ISCSI_LOGOUT_RESPONSE_CID_NOT_FOUND   (1)
64 #define ISCSI_LOGOUT_RESPONSE_CLEANUP_FAILED  (3)
65 
66 /* iSCSI parameter defaults */
67 #define ISCSI_DEFAULT_HEADER_DIGEST     (0)
68 #define ISCSI_DEFAULT_DATA_DIGEST      (0)
69 #define ISCSI_DEFAULT_INITIAL_R2T      (1)
70 #define ISCSI_DEFAULT_IMMEDIATE_DATA    (1)
71 #define ISCSI_DEFAULT_MAX_PDU_LENGTH    (0x2000)
72 #define ISCSI_DEFAULT_FIRST_BURST_LENGTH  (0x10000)
73 #define ISCSI_DEFAULT_MAX_BURST_LENGTH   (0x40000)
74 #define ISCSI_DEFAULT_MAX_OUTSTANDING_R2T  (1)
75 
76 /* iSCSI parameter limits */
77 #define ISCSI_MIN_VAL_MAX_PDU_LENGTH    (0x200)
78 #define ISCSI_MAX_VAL_MAX_PDU_LENGTH    (0xffffff)
79 #define ISCSI_MIN_VAL_BURST_LENGTH     (0x200)
80 #define ISCSI_MAX_VAL_BURST_LENGTH     (0xffffff)
81 #define ISCSI_MIN_VAL_MAX_OUTSTANDING_R2T  (1)
82 #define ISCSI_MAX_VAL_MAX_OUTSTANDING_R2T  (0xff) // 0x10000 according to RFC
83 
84 #endif /*__57XX_ISCSI_RFC_CONSTANTS_H_ */
85