NameDateSize

..02-Oct-2020290

apm.c07-Jan-20193.7 KiB

bsd.c07-Jan-20194 KiB

ebr.c07-Jan-20193.6 KiB

endian.h07-Jan-20192.6 KiB

format.c07-Jan-20192.2 KiB

format.h25-Sep-20162 KiB

gpt.c06-Mar-20199.8 KiB

image.c03-Mar-201715.3 KiB

image.h16-Jan-20201.9 KiB

Makefile01-Oct-2020523

Makefile.depend31-Oct-2017288

mbr.c23-Jun-20203.6 KiB

mkimg.109-Oct-202011.6 KiB

mkimg.c13-Apr-201817.4 KiB

mkimg.h03-Mar-20173.2 KiB

qcow.c07-Jan-20198.3 KiB

raw.c07-Jan-20191.7 KiB

scheme.c07-Jan-20194.3 KiB

scheme.h13-Apr-20182.9 KiB

tests/08-Jun-2020173

uuid.c07-Jan-20193 KiB

vhd.c07-Jan-201910.1 KiB

vhdx.c13-Jul-202015.5 KiB

vmdk.c07-Jan-20196.8 KiB

vtoc8.c07-Jan-20193.5 KiB