NameDateSize

..18-Sep-2020289

calendar.101-Mar-201710.3 KiB

calendar.c10-Sep-20196.3 KiB

calendar.h20-Feb-20196.3 KiB

calendars/Today35

dates.c27-Nov-20179.3 KiB

day.c10-Sep-20193 KiB

events.c20-Feb-20195.4 KiB

io.c10-Sep-201911 KiB

locale.c22-Nov-20174.7 KiB

Makefile10-Sep-20192.6 KiB

Makefile.depend31-Oct-2017285

ostern.c27-Nov-20172.4 KiB

parsedata.c03-Apr-202028.6 KiB

paskha.c27-Nov-20172.1 KiB

pathnames.h22-Nov-20171.7 KiB

pom.c22-Nov-20177.8 KiB

sunpos.c27-Nov-201712.1 KiB

tests/14-Apr-202036