NameDateSize

..08-Mar-20179

UefiBaseType.h08-Mar-20179 KiB

UefiGpt.h08-Mar-20175.3 KiB

UefiInternalFormRepresentation.h08-Mar-201760.4 KiB

UefiMultiPhase.h08-Mar-20177.9 KiB

UefiPxe.h08-Mar-201748.7 KiB

UefiSpec.h08-Mar-201785.6 KiB