Searched refs:skb (Results 1 - 7 of 7) sorted by relevance

/illumos-gate/usr/src/tools/smatch/src/validation/
H A Dsm_skb2.c12 static inline unsigned char *skb_network_header(const struct sk_buff *skb) argument
14 return skb->head + skb->network_header;
17 static inline int skb_network_offset(const struct sk_buff *skb) argument
19 return skb_network_header(skb) - skb->data;
22 int frob(struct sk_buff *skb) argument
27 __smatch_user_rl(*skb->data);
28 __smatch_user_rl(skb->data + 1);
29 __smatch_user_rl(*(int *)skb
[all...]
H A Dsm_skb3.c12 int frob(struct sk_buff *skb) argument
16 p = skb->data + sizeof(int) * 2;
23 * check-name: smatch: userdata from skb #3
H A Dsm_skb.c8 struct sk_buff *skb; member in struct:ture
22 struct sk_buff *skb; variable in typeref:struct:sk_buff
34 kfree(skb);
35 kfree(x->skb);
36 kfree(xx.skb);
38 kfree(u->a->skb);
40 kfree(y->b->a->skb);
49 sm_skb.c:34 func() error: use kfree_skb() here instead of kfree(skb)
50 sm_skb.c:35 func() error: use kfree_skb() here instead of kfree(x->skb)
51 sm_skb.c:36 func() error: use kfree_skb() here instead of kfree(xx.skb)
[all...]
/illumos-gate/usr/src/uts/common/io/chxge/
H A Dsge.h58 #define skb_reserve(skb, offset) (skb->b_rptr += offset)
59 #define __skb_pull(skb, len) (skb->b_rptr += len)
60 #define skb_put(skb, len) ((skb)->b_wptr = (skb)->b_rptr + (len))
61 #define skb_pull(skb, len) (skb->b_rptr += len)
H A Dsge.c804 mblk_t *skb; local
852 (skb = allocb(len + SGE_RX_OFFSET, BPRI_HI))))
855 (skb = allocb(len + SGE_RX_OFFSET, BPRI_HI)))
873 skb_reserve(skb, SGE_RX_OFFSET);
880 memcpy(skb->b_rptr, src, len);
890 skb = ce->fe_mp;
899 __skb_pull(skb, SGE_RX_OFFSET);
909 /* set length of data in skb */
910 skb_put(skb, len);
925 adapter->toe_rcv(adapter->ch_toeinst, skb);
1077 mblk_t *skb; local
1165 mblk_t *skb; local
[all...]
/illumos-gate/usr/src/tools/smatch/src/smatch_data/db/
H A Dfixup_kernel.sh38 /* There is something setting skb->sk->sk_mark and friends to user_data and */
/illumos-gate/usr/src/grub/grub-0.97/netboot/
H A Dtg3.h1933 struct sk_buff *skb;
1938 struct sk_buff *skb;

Completed in 63 milliseconds