Searched refs:af (Results 1 - 25 of 269) sorted by relevance

1234567891011

/freebsd-head/usr.sbin/autofs/
H A Dautounmountd.c67 struct automounted_fs *af; local
69 TAILQ_FOREACH(af, &automounted, af_next) {
70 if (af->af_fsid.val[0] == fsid.val[0] &&
71 af->af_fsid.val[1] == fsid.val[1])
72 return (af);
81 struct automounted_fs *af; local
83 af = calloc(1, sizeof(*af));
84 if (af == NULL)
86 af
96 automounted_remove(struct automounted_fs *af) argument
106 struct automounted_fs *af, *tmpaf; local
185 struct automounted_fs *af, *tmpaf; local
[all...]
/freebsd-head/lib/libthr/thread/
H A Dthr_fork.c86 struct pthread_atfork *af; local
90 if ((af = malloc(sizeof(struct pthread_atfork))) == NULL)
94 af->prepare = prepare;
95 af->parent = parent;
96 af->child = child;
99 TAILQ_INSERT_TAIL(&_thr_atfork_list, af, qe);
110 struct pthread_atfork *af, *af1; local
117 TAILQ_FOREACH_SAFE(af, &_thr_atfork_list, qe, af1) {
118 if (__elf_phdr_match_addr(phdr_info, af->prepare) ||
119 __elf_phdr_match_addr(phdr_info, af
141 struct pthread_atfork *af; local
[all...]
/freebsd-head/lib/msun/tests/
H A Dnan_test.c52 float af[4]; local
62 bzero(&af[i], sizeof(float));
67 af[0] = nanf(nan_format);
68 assert(isnan(af[0]));
69 af[1] = strtof(nan_str, &end);
71 assert(sscanf(nan_str, "%e", &af[2]) == 1);
72 assert(memcmp(&af[0], &af[1], sizeof(float)) == 0);
73 assert(memcmp(&af[1], &af[
[all...]
/freebsd-head/contrib/amd/fsinfo/
H A Dwr_atab.c52 write_amount_info(FILE *af, automount *ap, u_int sk) argument
66 fprintf(af, "%s type:=auto;fs:=${map};pref:=%s/\n",
70 errors += write_amount_info(af, ap2, sk);
91 fputs(key, af);
92 fprintf(af, " rhost:=%s", hostname);
93 fprintf(af, ";rfs:=%s", path);
95 fprintf(af, ";%s", ap->a_opts);
97 fputc('\n', af);
115 fputs(key, af);
153 fputs(" -type:=link", af);
259 FILE *af; local
296 FILE *af = pref_open(mount_pref, "direct.map", info_hdr, "direct mount"); local
[all...]
/freebsd-head/contrib/ntp/lib/isc/include/isc/
H A Dnetscope.h39 isc_netscope_pton(int af, char *scopename, void *addr, isc_uint32_t *zoneid);
/freebsd-head/crypto/heimdal/lib/roken/
H A Dgetipnodebyname.c43 * lookup `name' (address family `af') in DNS and return a pointer
48 getipnodebyname (const char *name, int af, int flags, int *error_num) argument
53 tmp = gethostbyname2 (name, af);
55 if (af != AF_INET) {
H A Dgetipnodebyaddr.c39 * lookup `src, len' (address family `af') in DNS and return a pointer
44 getipnodebyaddr (const void *src, size_t len, int af, int *error_num) argument
48 tmp = gethostbyaddr (src, len, af);
H A Dinet_pton.c41 inet_pton(int af, const char *csrc, void *dst) argument
50 switch (af) {
107 inet_pton(int af, const char *src, void *dst) argument
109 if (af != AF_INET) {
H A Dgetnameinfo.c39 doit (int af, argument
49 if (inet_ntop (af, addr, host, hostlen) == NULL)
54 af);
64 } else if (inet_ntop (af, addr, host, hostlen) == NULL)
/freebsd-head/lib/librss/
H A Dlibrss.h55 extern int rss_sock_set_bindmulti(int fd, int af, int val);
62 extern int rss_sock_set_rss_bucket(int fd, int af, int rss_bucket);
68 extern int rss_sock_set_recvrss(int fd, int af, int val);
/freebsd-head/contrib/wpa/src/utils/
H A Dip_addr.c20 if (addr->af == AF_INET) {
26 if (addr->af == AF_INET6) {
40 addr->af = AF_INET;
46 addr->af = AF_INET6;
H A Dip_addr.h13 int af; /* AF_INET / AF_INET6 */ member in struct:hostapd_ip_addr
/freebsd-head/sys/net/
H A Dif_enc.h39 uint8_t af; member in struct:ipsec_ctx_data
/freebsd-head/crypto/openssh/openbsd-compat/
H A Dbindresvport.c55 int error, af; local
72 af = sa->sa_family;
75 af = sa->sa_family;
77 if (af == AF_INET) {
81 } else if (af == AF_INET6) {
89 sa->sa_family = af;
H A Drresvport.c58 rresvport_af(int *alport, sa_family_t af) argument
69 switch (af) {
82 sa->sa_family = af;
84 s = socket(af, SOCK_STREAM, 0);
99 sa->sa_family = af;
/freebsd-head/crypto/openssh/
H A Daddrmatch.c36 sa_family_t af; member in struct:xaddr
51 addr_unicast_masklen(int af) argument
53 switch (af) {
64 masklen_valid(int af, u_int masklen) argument
66 switch (af) {
92 xa->af = AF_INET;
98 xa->af = AF_INET6;
112 * Calculate a netmask of length 'l' for address family 'af' and
117 addr_netmask(int af, u_int l, struct xaddr *n) argument
121 if (masklen_valid(af,
259 addr_hostmask(int af, u_int l, struct xaddr *n) argument
[all...]
/freebsd-head/contrib/netbsd-tests/lib/libc/net/
H A Dh_hostent.c57 const int af = h->h_length == NS_INADDRSZ ? AF_INET : AF_INET6; local
68 printf("%s%s", i == 0 ? "" : " ", inet_ntop(af,
115 int c, af, e, byaddr, len; local
120 af = AF_INET;
128 while ((c = getopt(argc, argv, "46af:r:t:")) != -1) {
131 af = AF_INET;
134 af = AF_INET6;
179 af = strchr(*argv, ':') ? AF_INET6 : AF_INET;
180 len = af == AF_INET ? NS_INADDRSZ : NS_IN6ADDRSZ;
181 if (inet_pton(af, *arg
[all...]
/freebsd-head/contrib/ntp/libntp/
H A Dis_ip_address.c29 u_short af,
54 if (AF_UNSPEC == af || AF_INET == af)
62 if (AF_UNSPEC == af || AF_INET6 == af)
27 is_ip_address( const char * host, u_short af, sockaddr_u * addr ) argument
/freebsd-head/lib/libc/net/
H A Dgethostbynis.c54 _gethostbynis(const char *name, char *map, int af, struct hostent *he, argument
65 switch(af) {
104 switch (af) {
112 af = AF_INET6;
117 addrok = inet_pton(af, result, hed->host_addr);
126 he->h_addrtype = af;
167 _gethostbynisname_r(const char *name, int af, struct hostent *he, argument
172 switch (af) {
180 return (_gethostbynis(name, map, af, he, hed));
184 _gethostbynisaddr_r(const void *addr, socklen_t len, int af, argument
209 int af; local
258 int af; local
[all...]
/freebsd-head/tests/sys/cddl/zfs/tests/acl/trivial/
H A Dzfs_acl_find_001_pos.ksh86 typeset af=attribute.$j
88 -xattr -exec runat {} ls $af \\\;)
89 if [[ $fa != $af ]]; then
/freebsd-head/lib/libc/resolv/
H A Dres_private.h9 int af; member in struct:__res_state_ext::sort_list
/freebsd-head/sys/nlm/
H A Dnlm_prot_impl.c548 struct nlm_async_lock *af = (struct nlm_async_lock *) arg; local
552 " cookie %d:%d\n", af, af->af_host->nh_caller_name,
553 af->af_host->nh_sysid, ng_sysid(&af->af_granted.cookie),
554 ng_cookie(&af->af_granted.cookie));
566 if (af->af_host->nh_vers == NLM_VERS4) {
567 nlm4_granted_msg_4(&af->af_granted,
568 NULL, af->af_rpc, &ext, nlm_zero_tv);
574 granted.cookie = af
605 nlm_free_async_lock(struct nlm_async_lock *af) argument
626 nlm_cancel_async_lock(struct nlm_async_lock *af) argument
668 struct nlm_async_lock *af; local
745 struct nlm_async_lock *af; local
1998 struct nlm_async_lock *af; local
2135 struct nlm_async_lock *af; local
2327 struct nlm_async_lock *af = NULL; local
[all...]
/freebsd-head/usr.bin/netstat/
H A Dmain.c233 static int af; /* address family */ variable
245 af = AF_UNSPEC;
256 af = AF_INET;
263 af = AF_INET6;
291 af = AF_INET;
294 af = AF_INET6;
298 af = PF_KEY;
302 af = AF_UNIX;
306 af = AF_NETGRAPH;
309 af
[all...]
/freebsd-head/sys/netpfil/pf/
H A Dpf_lb.c87 struct pf_poolhashkey *key, sa_family_t af)
91 switch (af) {
157 else if (r->af && r->af != pd->af)
161 else if (PF_MISMATCHAW(&src->addr, saddr, pd->af,
170 PF_MISMATCHAW(&dst->addr, daddr, pd->af, dst->neg, NULL,
173 else if (xdst != NULL && PF_MISMATCHAW(xdst, daddr, pd->af,
215 pf_get_sport(sa_family_t af, u_int8_t proto, struct pf_rule *r, argument
224 if (pf_map_addr(af,
86 pf_hash(struct pf_addr *inaddr, struct pf_addr *hash, struct pf_poolhashkey *key, sa_family_t af) argument
314 pf_map_addr(sa_family_t af, struct pf_rule *r, struct pf_addr *saddr, struct pf_addr *naddr, struct pf_addr *init_addr, struct pf_src_node **sn) argument
433 pf_hash(saddr, (struct pf_addr *)&hash, &rpool->key, af); local
[all...]
/freebsd-head/contrib/ntp/lib/isc/
H A Dnetscope.c33 isc_netscope_pton(int af, char *scopename, void *addr, isc_uint32_t *zoneid) { argument
43 if (af != AF_INET6)

Completed in 340 milliseconds

1234567891011