Searched defs:v_type (Results 1 - 9 of 9) sorted by relevance

/illumos-gate/usr/src/cmd/cmd-inet/usr.sbin/ilbadm/
H A Dilbadm.h150 int v_type; member in struct:val_type
/illumos-gate/usr/src/uts/i86pc/sys/
H A Dapix.h106 ushort_t v_type; /* interrupt type */ member in struct:apix_vector
/illumos-gate/usr/src/cmd/tip/
H A Dtip.h89 char v_type; /* for interpreting set's */ member in struct:__anon1923
/illumos-gate/usr/src/head/
H A Darchives.h170 int v_type; /* does tape have nblocks field? */ member in struct:volcopy_label
/illumos-gate/usr/src/cmd/mdb/common/mdb/
H A Dmdb_gcore.h121 enum vtype v_type; member in struct:mdb_vnode
/illumos-gate/usr/src/lib/smbsrv/libfksmbsrv/common/sys/
H A Dvnode.h218 * v_type
236 enum vtype v_type; /* vnode type */ member in struct:vnode
256 ((vp)->v_type == VCHR || (vp)->v_type == VBLK || (vp)->v_type == VFIFO)
707 #define MANDLOCK(vp, mode) ((vp)->v_type == VREG && MANDMODE(mode))
1346 (vp)->v_type = (type); \
/illumos-gate/usr/src/lib/smbclnt/libfknsmb/common/sys/
H A Dvnode.h224 * v_type
242 enum vtype v_type; /* vnode type */ member in struct:vnode
265 ((vp)->v_type == VCHR || (vp)->v_type == VBLK || (vp)->v_type == VFIFO)
714 #define MANDLOCK(vp, mode) ((vp)->v_type == VREG && MANDMODE(mode))
1360 (vp)->v_type = (type); \
/illumos-gate/usr/src/uts/common/fs/nfs/
H A Dnfs4_srv.c1235 if (cs->vp->v_type != VDIR) {
1363 (vp->v_type == VREG || vp->v_type == VDIR))
1413 if ((args->access & ACCESS4_LOOKUP) && vp->v_type == VDIR) {
1433 (args->access & ACCESS4_DELETE) && vp->v_type == VDIR) {
1440 if (args->access & ACCESS4_EXECUTE && vp->v_type != VDIR) {
1504 if (vp->v_type != VREG) {
1505 if (vp->v_type == VDIR)
1661 if (dvp->v_type != VDIR) {
2577 if (vp->v_type
7045 vtype_t v_type = cs->vp->v_type; local
[all...]
/illumos-gate/usr/src/uts/common/sys/
H A Dvnode.h220 * v_type
291 enum vtype v_type; /* vnode type */ member in struct:vnode
320 ((vp)->v_type == VCHR || (vp)->v_type == VBLK || (vp)->v_type == VFIFO)
786 #define MANDLOCK(vp, mode) ((vp)->v_type == VREG && MANDMODE(mode))
1472 (vp)->v_type = (type); \

Completed in 84 milliseconds