Searched defs:getegid (Results 1 - 4 of 4) sorted by relevance

/illumos-gate/usr/src/lib/libc/common/sys/
H A Dgetegid.s30 .file "getegid.s"
33 * C library -- getegid
34 * gid_t getegid (void);
39 ANSI_PRAGMA_WEAK(getegid,function)
43 ENTRY(getegid) /* shared syscall: rval1 = gid */ function
46 SET_SIZE(getegid)
/illumos-gate/usr/src/lib/libshell/common/bltins/
H A Dregress.c74 "[+getegid()?The intercept effecive gid is returned. The "
156 gid_t getegid(void) function
162 TRACE(egid, "getegid", ("%s", intercept_egid == intercept_rgid ? "egid==rgid" : "egid!=rgid"));
/illumos-gate/usr/src/man/man2/
H A DMakefile202 getegid.2 \
337 getegid.2 := LINKSRC = getuid.2
/illumos-gate/usr/src/cmd/sendmail/include/sm/
H A Dconf.h1869 # define getegid sendmail_mpe_getegid macro

Completed in 71 milliseconds