Searched defs:af (Results 1 - 25 of 187) sorted by relevance

12345678

/freebsd-head/crypto/heimdal/lib/roken/
H A Dgetipnodebyaddr.c39 * lookup `src, len' (address family `af') in DNS and return a pointer
44 getipnodebyaddr (const void *src, size_t len, int af, int *error_num) argument
48 tmp = gethostbyaddr (src, len, af);
H A Dgetipnodebyname.c43 * lookup `name' (address family `af') in DNS and return a pointer
48 getipnodebyname (const char *name, int af, int flags, int *error_num) argument
53 tmp = gethostbyname2 (name, af);
55 if (af != AF_INET) {
H A Dinet_pton.c41 inet_pton(int af, const char *csrc, void *dst) argument
50 switch (af) {
107 inet_pton(int af, const char *src, void *dst) argument
109 if (af != AF_INET) {
H A Dgetnameinfo.c39 doit (int af, argument
49 if (inet_ntop (af, addr, host, hostlen) == NULL)
54 af);
64 } else if (inet_ntop (af, addr, host, hostlen) == NULL)
H A Dinet_ntop.c138 inet_ntop(int af, const void *src, char *dst, size_t size) argument
140 switch (af) {
/freebsd-head/contrib/wpa/src/utils/
H A Dip_addr.h13 int af; /* AF_INET / AF_INET6 */ member in struct:hostapd_ip_addr
/freebsd-head/crypto/openssh/openbsd-compat/
H A Drresvport.c58 rresvport_af(int *alport, sa_family_t af) argument
69 switch (af) {
82 sa->sa_family = af;
84 s = socket(af, SOCK_STREAM, 0);
99 sa->sa_family = af;
H A Dbindresvport.c55 int error, af; local
72 af = sa->sa_family;
75 af = sa->sa_family;
77 if (af == AF_INET) {
81 } else if (af == AF_INET6) {
89 sa->sa_family = af;
H A Dinet_ntop.c52 * inet_ntop(af, src, dst, size)
60 inet_ntop(int af, const void *src, char *dst, socklen_t size) argument
62 switch (af) {
/freebsd-head/contrib/ntp/libntp/
H A Dis_ip_address.c29 u_short af,
54 if (AF_UNSPEC == af || AF_INET == af)
62 if (AF_UNSPEC == af || AF_INET6 == af)
27 is_ip_address( const char * host, u_short af, sockaddr_u * addr ) argument
/freebsd-head/lib/msun/tests/
H A Dnan_test.c52 float af[4]; local
62 bzero(&af[i], sizeof(float));
67 af[0] = nanf(nan_format);
68 assert(isnan(af[0]));
69 af[1] = strtof(nan_str, &end);
71 assert(sscanf(nan_str, "%e", &af[2]) == 1);
72 assert(memcmp(&af[0], &af[1], sizeof(float)) == 0);
73 assert(memcmp(&af[1], &af[
[all...]
/freebsd-head/sys/net/
H A Dif_enc.h39 uint8_t af; member in struct:ipsec_ctx_data
/freebsd-head/contrib/ipfilter/lib/
H A Dprintfr.c25 int pr, af; local
140 af = AF_INET;
144 af = AF_INET6;
147 af = -1;
175 printaddr(af, fp->fr_satype, fp->fr_names, fp->fr_ifnames[0],
181 printaddr(af, fp->fr_datype, fp->fr_names, fp->fr_ifnames[0],
/freebsd-head/contrib/ntp/lib/isc/
H A Dnetscope.c33 isc_netscope_pton(int af, char *scopename, void *addr, isc_uint32_t *zoneid) { argument
43 if (af != AF_INET6)
H A Dinet_ntop.c49 const char *isc_net_ntop(int af, const void *src, char *dst, size_t size);
52 * isc_net_ntop(af, src, dst, size)
60 isc_net_ntop(int af, const void *src, char *dst, size_t size) argument
62 switch (af) {
/freebsd-head/contrib/ntp/lib/isc/include/isc/
H A Dinterfaceiter.h53 unsigned int af; /*%< Address family. */ member in struct:isc_interface
/freebsd-head/lib/libc/resolv/
H A Dres_private.h9 int af; member in struct:__res_state_ext::sort_list
/freebsd-head/contrib/tcpdump/
H A Dprint-enc.c77 uint32_t af; member in struct:enchdr
117 switch (hdr->af) {
H A Dprint-pflog.c119 uint8_t af; local
146 af = hdr->af;
150 switch (af) {
/freebsd-head/lib/libthr/thread/
H A Dthr_fork.c86 struct pthread_atfork *af; local
90 if ((af = malloc(sizeof(struct pthread_atfork))) == NULL)
94 af->prepare = prepare;
95 af->parent = parent;
96 af->child = child;
99 TAILQ_INSERT_TAIL(&_thr_atfork_list, af, qe);
110 struct pthread_atfork *af, *af1; local
117 TAILQ_FOREACH_SAFE(af, &_thr_atfork_list, qe, af1) {
118 if (__elf_phdr_match_addr(phdr_info, af->prepare) ||
119 __elf_phdr_match_addr(phdr_info, af
141 struct pthread_atfork *af; local
[all...]
/freebsd-head/sys/net/route/
H A Droute_helpers.c73 * @af and @fibnum.
78 rib_walk(int af, u_int fibnum, rt_walktree_f_t *wa_f, void *arg) argument
83 if ((rnh = rt_tables_get_rnh(fibnum, af)) == NULL)
92 * Wrapper for the control plane functions for performing af-agnostic
/freebsd-head/sys/libkern/
H A Dinet_ntop.c39 * inet_ntop(af, src, dst, size)
47 inet_ntop(int af, const void *src, char *dst, socklen_t size) argument
49 switch (af) {
/freebsd-head/contrib/netbsd-tests/lib/libm/
H A Dt_round.c59 float af = VALF, bf, cf; local
63 bf = roundf(af);
71 cf = roundf(-af);
/freebsd-head/lib/libc/rpc/
H A Dbindresvport.c77 int old, error, af; local
94 af = sa->sa_family;
97 af = sa->sa_family;
99 switch (af) {
122 sa->sa_family = af;
/freebsd-head/lib/libc/inet/
H A Dinet_ntop.c50 * inet_ntop(af, src, dst, size)
58 inet_ntop(int af, const void * __restrict src, char * __restrict dst, argument
61 switch (af) {

Completed in 113 milliseconds

12345678